Avís Legal


Complint el que estableix l’article 9 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, es dona la següent informació general sobre aquest lloc web.

INFORMACIÓ LEGAL

Titular: Associació de Veïns de Sant Miquel
Domicili: Circumval.lació Jaume I, 31 - 17800 OLOT.
NIF: G17145954 Correu electrònic: aavvsantmiquel@yahoo.es

US DEL WEB (https//santmiquelolot.cat)

L’accés i ús dels continguts i serveis d’aquest lloc web confereix la condició d’usuari que accepta les presents condicions i es compromet a utilitzar aquests continguts i serveis amb respecte a la Llei i a la bona fe.
Es prohibeix la reproducció, distribució o modificació de qualsevol contingut inclòs en aquest lloc web (incloent sense caràcter limitatiu els textos, informacions, documents, dibuixos, dissenys, gràfics, imatges, o arxius de so o de qualsevol altra classe) sense l’autorització expressa de l'Associació de Veïns de Sant Miquel d'Olot.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

L’ús d’aquesta pàgina es realitza sota l’exclusiva responsabilitat de l’usuari. L'Associació de Veïns de Sant Miquel no es fa responsable de qualsevol dany o perjudici ocasionat a l’usuari com a conseqüència de la manca d’accés al lloc web o la seva falta d’actualització, ni com a conseqüència de la falta d’adequació per a satisfer necessitats concretes de l’usuari.
L'Associació de Veïns de Sant Miquel, no es fa responsable dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin causar a l’usuari d’aquest lloc web com a conseqüència de l’existència en el mateix de virus o programes lesius, ni de l’ús que es faci d’aquest lloc en contra les lleis o la bona fe.

L'Associació de Veïns de Sant Miquel no es fa responsable dels continguts i/o serveis inclosos en altres portals d’Internet als que es faciliti accés des d’aquest lloc web; en particular, l'Associació de Veïns de Sant Miquel exclou la seva responsabilitat en cas de vulneració de la legislació vigent, la bona fe, els usos i l’ordre públic en pàgines web d’altres portals als quals l’usuari pugui tenir accés a través d’un hipervincle des d’aquest lloc web.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Conforme al que disposa la llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el reglament UE 679/2015 de protecció de dades (RGDP), mitjançant l'acceptació de la present política, l'usuari del web dona el seu consentiment per a que les dades personals recollides per aquest lloc web (https://santmiquelolot.cat) siguin incloses en un fitxer propietat de l'Associació de Veïns de Sant Miquel sobre el que s'han aplicat les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva pèrdua, substracció o difusió no autoritzada.
L'usuari del web per contactar amb l'Associació de Veïns de Sant Miquel, aporta les dades requerides en els formularis de contacte i que consisteixen en el seu nom, el seu cognom i el seu correu electrònic.
Les dades personals cedides per l'usuari del web seran tractades per l'Associació de Veïns de Sant Miquel amb la finalitat de donar resposta a l'usuari que les proporciona a través del formulari. En cap cas aquestes dades seran cedides, sense el consentiment previ de l'usuari.
Informem que l'usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició per escrit utilitzant el correu electrònic: aavvsantmiquel@yahoo.es
podeu consultar més sobre aquest aspecte al següent enllaç Política de Privacitat

POLÍTICA DE COOKIES

Aquesta pàgina web utilitza cookies que enmagatzemen les preferències de navegació (cookies d'anàlisi), aquestes no recopilen cap dada personal relacionada amb l’usuari però sí relacionada amb el dispositiu amb el que l’usuari es conecta a la pàgina web com la direcció IP, l’idioma utilitzat en la navegació o el tipus de navegador i s’utilitzen amb finalitat estadística. Podeu consultar més al següent enllaç: Política de Cookies

Olot, 25 de maig de 2018