Consell del barri de Sant Miquel del 7 de maig de 2018
Aprovació d'actuacions del PIAM pel 2018


El dia 7 de maig es van aprovar dins del marc del consell del barri de Sant Miquel es van decidir quines serien les actuacions d'aquest any dins el Pla Integral d'Accions de Millora (PIAM) del barri.
Les propostes que van presentar des de l'Ajuntament d'Olot acomplien a les prioritats establertes pel mateix consell del barri en una reunió anterior del 12 de març, de les quals les 5 primeres eren: adequació dels itineraris de l'intervolcànic, regeneració del carrer de Sant Miquel, millora de la qualitat de vianants de l'Av. de Girona, el pla de solars i parcel·les buides i intervencions artístiques per a la millora del barri.

cartell Consell del Barri 07/05/2018
foto Consell del Barri 07/05/2018

actuacions sobre l'espai intervolcànic

allunyament del camp de futbol dels habitatges:


com ja sabeu, que la proximitat del camp de futbol a les "cases barates" ha provocat molèsties als veïns per la seva proximitat. Aquests veïns s'han anat queixant per aquest motiu tenint present que el projecte final no es va construir d'acord amb l'original que dibuixava els camps més allunyats dels habitatges, l'Ajuntament ha presentat un nou projecte amb aquesta instal·lació bastant més allunyada. El consell ho va aprovar, per tant ben aviat veurem com es trasllada el camp de futbol cap a una zona més propera a la central elèctrica.

foto del camp de futbol proper a les cases

Estat actual amb el camp de futbol molt proper a les cases

projecte de nova ubicació del camp de futbol

Proposta de trasllat del camp

llums del camí intervolcànic:


aquest camí de vianants que uneix el nostre barri amb el del Morrot i que sobretot és molt utilitzat pels estudiants de l'Institut Montsacopa i pels membres de la comunitat sikh quan es desplacen al seu temple situat al Morrot li mancava l'enllumenat, sobretot de cara a l'hivern. Es va veure bé doncs que es procedeixi a instal·lar l'enllumenat i el model de llum, que serà com el que està instal.lat al camí del Volcà Montsacopa. Va sorgir una certa polèmica sobre l'elevat preu del projecte, condicionat pels requeriments del Parc Natural de la Zona Volcànica. Amb tot el projecte es tirarà endavant i aquest hivern disposarem de llums que marcaran tot el camí.

foto nova lluminària pel camí intervolcànic

Nova lluminària aprovada pel Camí Intervolcànic

actuacions al Carrer de Sant Miquel

construcció d'un mirador del Fluvià:


Després de l'enderrocament dels edificis industrials d'aquest carrer, l'Ajuntament ha presentat un projecte d'instal·lació d'una estructura que farà les funcions de mirador per sobre del riu, els veïns del barri presents al consell ho han vist molt bé i han decidit tirar-ho endavant.

foto zona enderrocada al Carrer de Sant Miquel

Estat actual del Carrer de Sant Miquel. Zona on s’instal.larà el Mirador del Fluvià

actuacions a l'Av.Girona

millora de l'entrada de vianants a la Plaça del Carme:


les actuacions a l'Av. Girona constitueix una de les prioritats altes en el PIAM, l'arranjament ha de comportar millorar la qualitat per als vianants i paisatgística de la via que és una de les més utilitzades de la ciutat tant per les persones que van a peu com pels vehicles. Per actuar en aquest sentit el Consell del Barri va aprovar fer una actuació per millorar l'entrada a la plaça del Carme en concret al carrer Pare Antoni Soler cantonada amb la Ronda Sant Bernat, una zona en què el pas de vianants s'estreny de manera considerable.

foto entrada a la plaça del Carme

Estat actual de l'entrada a la plaça del Carme

intervencions artístiques

grafitis al barri:


també es va aprovar tirar endavant una iniciativa que permetrà millorar l'aspecte del barri i és la pintada de grafitis en algun edifici del barri amb una temàtica pròpia, aquests grafitis serien realitzats per professionals reconeguts en aquesta tècnica artística i està previst que es desenvolupi durant la tardor. És de destacar que tant la temàtica com la ubicació es decidiran en un procés de participació veïnal. La idea seria desenvolupar una creació artística similar a la que s'ha fet recentment en una de les parets del Museu dels Sants d'Olot

foto grafiti dels Museu dels Sants Olot

Un exemple el grafiti del Museu dels Sants Olot

pla de solars i parcel.les buides

lloguer del solar de Solvia:


dins d'aquest pla d'arranjament i utilització de solars buits, es va presentar la proposta de realitzar el lloguer d'un solar que està situat a l'illa formada pels carrers Av.Jaume II, Abat Racimir, Rei Martí l'Humà i Remences, just al davant on està previst que es construeixi la nova Àrea de Salut. Aquest terreny pertany a Solvia i en aquesta actuació també estava previst l'enderrocament de la casa abandonada situada al xamfrà de l'Av.Jaume II amb el Carrer Rei Martí l'Humà i la utilització del solar per altres fins com aparcament, horts urbans,.... El Consell de Barri no va veure amb bons ulls aquesta proposta per l'elevat preu del lloguer i NO VA SER ACCEPTADA.

ubicació del terreny propietat Solvia

Ubicació del terreny propietat de Solvia

foto actual terreny de Solvia

Estat actual del terreny de Solvia