Política de Privacitat


IDENTIFICACIÓ

Titular: Associació de Veïns de Sant Miquel
Domicili: Circumval.lació Jaume I, 31 - 17800 OLOT.
NIF: G17145954 Correu electrònic: aavvsantmiquel@yahoo.es

INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

Conforme al que disposa la llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el reglament UE 679/2015 de protecció de dades (RGDP), mitjançant l'acceptació de la present política, l'usuari del web dona el seu consentiment per a que les dades personals recollides per aquest lloc web (santmiquelolot.cat) siguin incloses en un fitxer propietat de l'Associació de Veïns de Sant Miquel d'Olot sobre el que s'han aplicat les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva pèrdua, substracció o difusió no autoritzada. L'usuari del web, per contactar amb l'associació de veïns, aporta les dades requerides en el formularis de contacte i que consisteixen en el seu nom, el seu cognom i el seu correu electrònic.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les dades personals cedides per l'usuari del web seran tractades per l'Associació de Veïns de Sant Miquel amb la finalitat de donar resposta a l'usuari que les proporciona a través del formulari. En cap cas aquestes dades seran cedides, sense el consentiment previ de l'usuari.

POLÍTICA DE COOKIES

Aquesta pàgina web utilitza cookies que enmagatzmen les preferències de navegació, les cookies no recopilen cap dada personal relacionada amb l’usuari però si relacionada amb el dispositiu amb el que l’usuari es conecta a la pàgina web com la direcció IP, l’idioma utilitzat en la navegació o el tipus de navegador i s’utilitzen per proporcionar una millor experiència de navegació i amb finalitat estadística. Podeu consultar la nostra política de cookies cliclant el següent enllaç Política de Cookies.

EXERCICI DE DRETS

Informem que l'usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició per escrit utilitzant el correu electrònic: aavvsantmiquel@yahoo.es.

ACCEPTACIÓ DE LA POLÍTICA

L'usuari reconeix i accepta haver llegit i comprès la present Política de Privacitat referent a l'us i tractament de la seva informació personal dins del lloc web santmiquelolot.cat.

Olot, 25 de maig de 2018